Skifte 1773 Roligheta under Nes, Flåbygd



Kildeinformasjon