Skifte 1773 Bukåsa under Kilen, FlåbygdKildeinformasjon