Skifte 1764 Kåsa under Kleppe, FlåbygdKildeinformasjon