Skifte 1760 Kleiverud under Tveit søndre, FlåbygdKildeinformasjon