Skifte 1744 Øygarden under Nes, FlåbygdKildeinformasjon