Skifte 1690 Dyrud nordre, NesheradKildeinformasjon