Skifte 1705 Dyrud søndre, NesheradKildeinformasjon