Skifte 1748 Leirkoll under Skoe, BøKildeinformasjon