Skifte 1762 Rønningen under Tveitan, BøKildeinformasjon