Skifte 1763 Kåsa under Svenseid, LundeKildeinformasjon