Skifte 1763 Grindrud under Tveitan, LundeKildeinformasjon