Skifte 1761 Dyrtid under Funnemark, LundeKildeinformasjon