Skifte 1788 Laug under Tveitan, LundeKildeinformasjon