Skifte 1763 Bleka under Lundtveit, LundeKildeinformasjon