Skifte 1744 Tandre under Midtbø, BøKildeinformasjon