Skifte 1775 Skogen under Grivi, BøKildeinformasjon