Skifte 1756 Lindheim nordre, Nesherad



Kildeinformasjon