Skifte 1754 Kåsa under Tveitan, LundeKildeinformasjon