Skifte 1751 Lia under Enggrav, LundeKildeinformasjon