Skifte 1749 Lia under Berge, NesheradKildeinformasjon