Skifte 1749 Laug under Tveitan, LundeKildeinformasjon