Skifte 1748 Rønningen under Gurstad, NesheradKildeinformasjon