Skifte 1726 Åsen under Kise, NesheradKildeinformasjon