Skifte 1733 Odden under Verpe, LundeKildeinformasjon