Skifte 1764 Sperrud under Grivi nedre, BøKildeinformasjon