Skifte 1774 Engene under Sanda, BøKildeinformasjon