Skifte 1807 Bakås under Forberg midtgården søndre, BøKildeinformasjon