Skifte 1718 Vefall søndre, SeljordKildeinformasjon