Skifte 1763 Rui under Kilen søndre, FlåbygdKildeinformasjon