Skifte 1740 Gunheim øvre, NesheradKildeinformasjon