Skifte 1738 Bjørkholt under Gravejord, BøKildeinformasjon