Skifte 1810 Rønningen under Oterholt søndre, BøKildeinformasjon