Skifte 1796 Stavangshaugen under Enggrav, LundeKildeinformasjon