Skifte 1741 Kåsa under Steinsrud, LundeKildeinformasjon