Skifte 1736 Kåsine under Dyrud søndre, NesheradKildeinformasjon