Skifte 1740 Jønnebergjordet under Jønneberg, BøKildeinformasjon