Skifte 1798 Stavangshaugen under Enggrav, LundeKildeinformasjon