Skifte 1741 Rønningen under Oterholt søndre, BøKildeinformasjon