Skifte 1762 Spirholt under Holtan nedre, NesheradKildeinformasjon