Skifte 1680 Dyrud nordre, NesheradKildeinformasjon