Skifte 1746 Odden under Nes nordre, NesheradKildeinformasjon