Skifte 1740 Nyhus under Erikstein, BøKildeinformasjon