Skifte 1722 Yttingen under Baksås, HollaKildeinformasjon