Skifte 1793 Hollaseter under Heggeland, LundeKildeinformasjon