Skifte 1798 Sjøbua under Håtveit, NesheradKildeinformasjon