Skifte 1792 Dyrtid under Funnemark, LundeKildeinformasjon