Skifte 1791 Laug under Tveitan, LundeKildeinformasjon