Skifte 1784 Plassen under Stokland, BøKildeinformasjon