Skifte 1784 Utbråten under Stokland, BøKildeinformasjon