Skifte 1787 Leirkoll under Skoe, BøKildeinformasjon